Det klassiske søskendedrama

Interessant kritik, der i disse dage rettes mod stormagasinet Salling for at køre med for mange tilbudskampagner. Rivegilde og guldudsalg er dårlig positionering og dermed dårlig forretning mener bl.a. tøjfirmaet Sand.

Dermed har vi det ældste og mest klassiske søskende-drama i kommunikationsbranchen: Skal man køre med langt lys på bilen – branding – og sikre den langsigtede platform? Eller skal man – på kort sigt og i overensstemmelse med den umiddelbare markedsefterspørgsel – sælge, hvad der kan sælges?

Man skal begge dele – men man skal først og fremmest dyrke den langsigtede branding, hvis produktet vel at mærke kan bære det. Og det kan tøjfirmaet Sand!

I begrebet branding ligger en erkendelse af at markedspositionen bestemmes af meget andet end de fysiske, håndgribelige egenskaber ved produkterne – altså kvalitet i form af pris, funktionalitet, holdbarhed etc. Et brand er ikke “bare” et varemærke. Et stærkt brand giver potentielle kunder en fornemmelse for, hvad de køber, inden de køber det, fordi der knytter sig nogle forventninger og følelser til brandet.

Psykologi med andre ord – og meget mere end blot transaktionsøkonomi og markedsmekanisme. Branding er i det lys funderet i virksomhedens reelle værdier, dens egenart, medarbejdernes kultur, viden og visioner og de følelser, der knytter sig til anvendelsen af produkterne.

I dette tilfælde tøjfirmaet Sand – hvis årelange arbejde på at opbygge en brand value desværre ødelægges, når et stormagasin beslutter sig til at køre med dumpingpriser. Det må stormagasinet naturligvis godt i forhold til lovgivningen, men for det involverede brand er der tale om en dårlig forretning; man ødelægger sin egen markedsposition.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *