Det klassiske søskendedrama

Af Kresten Schultz Jørgensen 0

Interessant kritik, der i disse dage rettes mod stormagasinet Salling for at køre med for mange tilbudskampagner. Rivegilde og guldudsalg er dårlig positionering og dermed dårlig forretning mener bl.a. tøjfirmaet Sand.

Dermed har vi det ældste og mest klassiske søskende-drama i kommunikationsbranchen: Skal man køre med langt lys på bilen – branding – og sikre den langsigtede platform? Eller skal man – på kort sigt og i overensstemmelse med den umiddelbare markedsefterspørgsel – sælge, hvad der kan sælges?

Man skal begge dele – men man skal først og fremmest dyrke den langsigtede branding, hvis produktet vel at mærke kan bære det. Og det kan tøjfirmaet Sand!

I begrebet branding ligger en erkendelse af at markedspositionen bestemmes af meget andet end de fysiske, håndgribelige egenskaber ved produkterne – altså kvalitet i form af pris, funktionalitet, holdbarhed etc. Et brand er ikke “bare” et varemærke. Et stærkt brand giver potentielle kunder en fornemmelse for, hvad de køber, inden de køber det, fordi der knytter sig nogle forventninger og følelser til brandet.

Psykologi med andre ord – og meget mere end blot transaktionsøkonomi og markedsmekanisme. Branding er i det lys funderet i virksomhedens reelle værdier, dens egenart, medarbejdernes kultur, viden og visioner og de følelser, der knytter sig til anvendelsen af produkterne.

I dette tilfælde tøjfirmaet Sand – hvis årelange arbejde på at opbygge en brand value desværre ødelægges, når et stormagasin beslutter sig til at køre med dumpingpriser. Det må stormagasinet naturligvis godt i forhold til lovgivningen, men for det involverede brand er der tale om en dårlig forretning; man ødelægger sin egen markedsposition.

Skriv kommentar

Kun fornavn og efternavn bliver vist i forbindelse med kommentaren. Dog skal alle felter med * (stjerne) udfyldes

Læs vilkår for kommentarer og debat på Berlingske Tidendes websites

RETNINGSLINJER

Berlingske ønsker at sikre, at debatten på b.dk føres i en ordentlig tone, som gør det inspirerende og udfordrende for alle at bidrage og deltage. Vi efterlyser gerne klare, skarpe, holdningsmæssige stærke indlæg med stor bredde og mangfoldighed og kritisk blik på sagen. Men vi accepterer ikke indlæg, som er åbenlyst injurierende, racistiske, personligt nedgørende. Sådanne indlæg vil fremover blive slettet. Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.

Vi opfordrer samtidig alle debattører til at gøre redaktionen opmærksom på indlæg, som ikke overholder disse retningslinjer.

Redaktionen

Yderligere info